Indkaldelse

Generalforsamling

REGNSKAB

Regnskab 1-1-2020 til 31-12-2020.

Aktiver 31.12.2020.

Kassebeholdning 

Aktivitetskonto:     89.890,51 Kr.

Kontingentkonto: 142.860,66 Kr.

--------------------------------------------

Aktiviteter i alt 31-12-2020   232.751,17 Kr.

 

Indtægter:

Kontingent            119.260,00 Kr.

Renter

Fester og ture         18.430,50 Kr.

Overført fra arven

Diverse indtægter          78,00 Kr.

------------------------------------------------------

indtægter i alt                      137.768,50 Kr.

Beholdninger 1-1-2020        140.092,03 Kr.

Balance:                              277.860,53 Kr.

 

Udgifter:

Fester og Ture:                      24.426.90 Kr.

Kaffe m.v.                                 1.654,45 Kr.

Møder & Generalforsamling     8.596,81 Kr.   

Nyt Invntar                                1.099,00 Kr.

Dirverse indkøb                           351,90 Kr. 

Gaver                                        1.361,76 Kr.

Blæk og Tonere                         1.135,00 Kr.

Papir m.v.                                      680,95 Kr.

Telefon & Internet                       3.453,92 Kr.

Renter & Gebyrer                       1.448,67 Kr.

Foreninger

Diverse udgifter

Udgifter ialt                                  45.109,36 Kr.

beholdninger 31-12-2020          232.751,17 Kr.

Balance                                      277,860,53 Kr.

 

Regnskabet revideret den 5-7-2021.

Kasse og bankbeholdningerne var til stede.

 

Status

Beholdninger 1-12020      140.092,03 Kr.

Over-/underskud 2020        92.659.14 Kr.

Beholdninger 31-12-2020  232.751,17 Kr.

 

Konto  Arven til oringtering.

Beholdning 1-1-2020      162.057,12 Kr.

Rente 31-12                             16,21 Kr.

Beholdning 31-12-2020   162.073,33 Kr.

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE