Indkaldelser slettes efter udløbsdato.

Bestyrelsesmøde 11 maj.

 

Formand Leif Kiegstad.                                     

 

 

Bestyrelsen i Aktiv Fritid Rødovre.

 

 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde.

 

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 134.  tirsdag d. 11.maj 2021 kl. 13:30

hos formanden Låsbyvej 14 2610 Rødovre.

Bestyrelsen er indkaldt med suppleanter.

Dagsorden:

 

1.    Ref. Fra forrige møde.

 

2.     Orientering og                Orientering.                     

        meddelelser                     Generalforsamling.  Hvornår og Hvor

                                                På valg:    Leif. Torben. Jane. Birgit

    (   formanden)                     Opstart af AFR.  Hvordan? Hvornår og hvor meget.

                                                Coronapas- hvem/hvordan?

                                                 Møde med alle instruktører-- Hvem- hvor?

                                                 Kontingent i 2020 og 2021-  Nedsat eller hvad?

                                                 Fremstilling og udlevering af nye røde medlemskort.

                                                 Hjemmesiden – Forsiden rettes.

                                                     Kaffestuen må vi få den, eller hvor må vi være? 

                                                     Coronapas – hvem -hvordan ?

 

3.       Økonomi                        Regnskab.

          Kasseren                        Budget.

 

4.      Aktiviteter                       Orientering.

         Arrangements udvalget

 

5.      Eventuelt .

 

 

 

Med venlig hilsen

Leif Kiegstad.

 

 

 

Leif Kiegstad                                                                                       Tlf. mobil 2190 8401

Låsbyvej 14

2610 Rødovre                                                                                        e-mail. leif@kiegstad.dk

Bestyrelsesmøde den 7. juli 2021

Formand Leif Kiegstad.                                     

 

 

Bestyrelsen i Aktiv Fritid Rødovre.

 

 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde.

 

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 135 tirsdag d. 7 jun1 2021 kl. 12:00

mødelokale 1 i Hallen

Bestyrelsen er indkaldt med suppleanter.

Dagsorden:

 

1.    Ref. Fra forrige møde.

 

2.     Orientering og                Orientering.

                     

        meddelelser                   1   Generalforsamling. På plads– valg på plads.

                                              2   På valg:    Leif. Torben. Jane. Birgit

    (   formanden)                   3 Opstart af AFR. Hvordan gik det?

                                              4  Coronapas- hvem/hvordan?

                                              5 Hvornå udlevere vi medlemskort?.

                                              6 Hvad gør vi ved medlemmer, der ikke vil rette sig efter                 

                                                bestyrelsen + Rødovrehallens vedtægter?

                                               7 Møde med alle   instruktører – Hvordan gik det?

 

3.       Økonomi                        Regnskab.

          Kasseren                        Budget.

 

4.      Aktiviteter                       Orientering. Udflugter + fester.

         (Arrangements udvalget)

 

5.      Eventuelt .

 

                                                     

                           

                                              

                                              

                                           

Med venlig hilsen

Leif Kiegstad.

 

 

 

Leif Kiegstad                                                                                       Tlf. mobil 2190 8401

Låsbyvej 14

2610 Rødovre                                                                                        e-mail. leif@kiegstad.dk

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE