Indkaldelser slettes efter udløbsdato.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i

Aktiv Fritid Rødovre

Mandag den 20. september 2021 kl. 13.00 Sted: Rødovregaard

 

Dagsorden i henhold til lovene

Dagsorden:

  1. 1.       Valg af dirigent og stemmeudvalg
  2. 2.       Formandens beretning

3a.  Fremlæggelse af regnskabet.
3b.  Forslag til godkendelse af budget for 2022

4.    Indkomne forslag ifølge § 5

5.    Godkendelse af kontingent

  1. 6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.    Valg af suppleanter

8.    Eventuelt

 

Eventuelle forslag skal indgives til formanden senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Gyldigt medlemsbevis forevises ved indgangen.

 

Ad. pkt. 6:     Efter tur afgår:

Formand:

Leif Kiegstad

Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Torben Petersen

Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem:

Jane Sinding-Olsen

Villig til genvalg

 


Ad. pkt. 7:     Efter tur afgår:

Suppleanter:

Birgit Linneboe

Villig til genvalg

 

 

Ad. pkt. 8:      Efter tur afgår:

Revisor

 

Jørn Andersen

 

Villig til genvalg

 

 

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Leif Kiegstad

Formand

REGNSKAB

Regnskab 1-1-2020 til 31-12-2020.

Aktiver 31.12.2020.

Kassebeholdning 

Aktivitetskonto:     89.890,51 Kr.

Kontingentkonto: 142.860,66 Kr.

--------------------------------------------

Aktiviteter i alt 31-12-2020   232.751,17 Kr.

 

Indtægter:

Kontingent            119.260,00 Kr.

Renter

Fester og ture         18.430,50 Kr.

Overført fra arven

Diverse indtægter          78,00 Kr.

------------------------------------------------------

indtægter i alt                      137.768,50 Kr.

Beholdninger 1-1-2020        140.092,03 Kr.

Balance:                              277.860,53 Kr.

 

Udgifter:

Fester og Ture:                      24.426.90 Kr.

Kaffe m.v.                                 1.654,45 Kr.

Møder & Generalforsamling     8.596,81 Kr.   

Nyt Invntar                                1.099,00 Kr.

Dirverse indkøb                           351,90 Kr. 

Gaver                                        1.361,76 Kr.

Blæk og Tonere                         1.135,00 Kr.

Papir m.v.                                      680,95 Kr.

Telefon & Internet                       3.453,92 Kr.

Renter & Gebyrer                       1.448,67 Kr.

Foreninger

Diverse udgifter

Udgifter ialt                                  45.109,36 Kr.

beholdninger 31-12-2020          232.751,17 Kr.

Balance                                      277,860,53 Kr.

 

Regnskabet revideret den 5-7-2021.

Kasse og bankbeholdningerne var til stede.

 

Status

Beholdninger 1-12020      140.092,03 Kr.

Over-/underskud 2020        92.659.14 Kr.

Beholdninger 31-12-2020  232.751,17 Kr.

 

Konto  Arven til oringtering.

Beholdning 1-1-2020      162.057,12 Kr.

Rente 31-12                             16,21 Kr.

Beholdning 31-12-2020   162.073,33 Kr.

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE