2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 134 tirsdag d.11.maj

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 134 tirsdag d.11.maj 2021                                                                                             

Til stede: Mogens, Leif, Bente, Birgit,Pia, Jane, Torben og Annette

Referat fra forrige bestyrelsesmøde

 Godkendt

 Orientering og Meddelelser (Formanden)  :

Generalforsamling: Mandag den 20.november på Rødovregård, hvis det er muligt at leje lokale der. Indkaldelse følger senere. Evt. opslag i Lokalavisen

Opstart efter Corona:

Mandag den 17.5 åbner kontoret som sædvanligt ml. Kl. 9.00 – 12.00

Bordtennis kan starte op den 17.5

Badminton kan spilles i Hal 2, hvis der ikke er skolebørn, så må vi vige pladsen.

Gymnastik må afvente et kommende instruktørmøde, som Leif indkalder til snarest mulig.

Omklædningsrummene åbner ligeledes.

Lokalerne åbnes af halinspektørerne. Hvis de, mod forventning, ikke er låst op så grib fat i en halmand i skranken. Evt. redskaber ol står på kontoret.

Kaffestuen er pt. udlånt til testcentret, men vi kan lave kaffe (få personer) og sætte os i cafeteriaet.

                        Alle skal kunne fremvise et gyldigt coronapas

Møde: Leif har haft et godt møde med Kultur-og fritidskonsulent Morten Dam Vestergård om Aktiv Fritid.

Nyt system og nye medlemskort er lavet.

Kontingent: Kontingentet forbliver uændret. Til gengæld kan arrangementer og ture evt. blive lidt billigere. Og så håber vi at der snart kan holdes en god fest

Hjemmesiden: Der er nedsat et lille udvalg, der skal opdatere hjemmesiden.

 

Økonomi: Økonomien er god. Der har ikke været mange aktiviteter og ture. Men vi bruger ikke af arven og vil som sagt gøre ex. turene lidt billigere

 

Arrangementsudvalg:  Udvalget sætter sig sammen hurtigst muligt og planlægger fremtidige aktiviteter.

 

Evt.   Ingen punkter

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d.7.6.2021  kl.12.00

 

Referat Annette

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2021

  Referat fra Bestyrelsesmøde nr.135 mandag d. 7.juni kl. 12.00  2021

           Til stede: Mogens, Leif, Torben, Bente, Pia og Annette

              Afbud: Birgit og Jane

           

 

  1. Referat fra forrige bestyrelsesmøde

 

Godkendt

       

  1. Orientering og Meddelelser (Formanden)

 

Generalforsamling: Rødovregård, mandag den 20.9 kl. 13.00 2021

            På valg:          Leif, Jane, Torben og Birgit

Opstart:          Møde med instruktører mandag den 30.5.  Alle aktiviteter er i gang i løbet af uge 23 

Coronapas:     Hvert hold tjekker en gang i døgnet.

            Medlemskort: Udlevering af nye kort er startet

            Husk at egne drikkevarer ikke må nydes i Sportscafeen. (Vand dog undtaget ☺ )

            Bestyrelsen har besluttet at sommerkøreplanen for gymnastikholdene fortsætter som hidtil.

             

           

 

  1. Økonomi (Kassereren): 

 

Ingen bemærkninger

                                        

 

  1. Aktiviteter: (Arrangementsudvalget) –

 

20.9:  Generalforsamling på Rødovregård

13.10: Løvfaldstur 

25.11: Julefrokost

22.12: Juleafslutning

 

Skovtur i august er desværre aflyst på grund af corona /tidspres.
  1. Eventuelt:                                  

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d 2.august  2021 kl. 12, mødelokale 1

 

Referent: Annette

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mfL-YCbIpoGwwlqEMNrzZXuI22jc_TMw/view?usp=sharing

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE