2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 134 tirsdag d.11.maj

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 134 tirsdag d.11.maj 2021                                                                                             

Til stede: Mogens, Leif, Bente, Birgit,Pia, Jane, Torben og Annette

Referat fra forrige bestyrelsesmøde

 Godkendt

 Orientering og Meddelelser (Formanden)  :

Generalforsamling: Mandag den 20.november på Rødovregård, hvis det er muligt at leje lokale der. Indkaldelse følger senere. Evt. opslag i Lokalavisen

Opstart efter Corona:

Mandag den 17.5 åbner kontoret som sædvanligt ml. Kl. 9.00 – 12.00

Bordtennis kan starte op den 17.5

Badminton kan spilles i Hal 2, hvis der ikke er skolebørn, så må vi vige pladsen.

Gymnastik må afvente et kommende instruktørmøde, som Leif indkalder til snarest mulig.

Omklædningsrummene åbner ligeledes.

Lokalerne åbnes af halinspektørerne. Hvis de, mod forventning, ikke er låst op så grib fat i en halmand i skranken. Evt. redskaber ol står på kontoret.

Kaffestuen er pt. udlånt til testcentret, men vi kan lave kaffe (få personer) og sætte os i cafeteriaet.

                        Alle skal kunne fremvise et gyldigt coronapas

Møde: Leif har haft et godt møde med Kultur-og fritidskonsulent Morten Dam Vestergård om Aktiv Fritid.

Nyt system og nye medlemskort er lavet.

Kontingent: Kontingentet forbliver uændret. Til gengæld kan arrangementer og ture evt. blive lidt billigere. Og så håber vi at der snart kan holdes en god fest

Hjemmesiden: Der er nedsat et lille udvalg, der skal opdatere hjemmesiden.

 

Økonomi: Økonomien er god. Der har ikke været mange aktiviteter og ture. Men vi bruger ikke af arven og vil som sagt gøre ex. turene lidt billigere

 

Arrangementsudvalg:  Udvalget sætter sig sammen hurtigst muligt og planlægger fremtidige aktiviteter.

 

Evt.   Ingen punkter

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d.7.6.2021  kl.12.00

 

Referat Annette

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2021

  Referat fra Bestyrelsesmøde nr.135 mandag d. 7.juni kl. 12.00  2021

           Til stede: Mogens, Leif, Torben, Bente, Pia og Annette

              Afbud: Birgit og Jane

           

 

 1. Referat fra forrige bestyrelsesmøde

 

Godkendt

       

 1. Orientering og Meddelelser (Formanden)

 

Generalforsamling: Rødovregård, mandag den 20.9 kl. 13.00 2021

            På valg:          Leif, Jane, Torben og Birgit

Opstart:          Møde med instruktører mandag den 30.5.  Alle aktiviteter er i gang i løbet af uge 23 

Coronapas:     Hvert hold tjekker en gang i døgnet.

            Medlemskort: Udlevering af nye kort er startet

            Husk at egne drikkevarer ikke må nydes i Sportscafeen. (Vand dog undtaget ☺ )

            Bestyrelsen har besluttet at sommerkøreplanen for gymnastikholdene fortsætter som hidtil.

             

           

 

 1. Økonomi (Kassereren): 

 

Ingen bemærkninger

                                        

 

 1. Aktiviteter: (Arrangementsudvalget) –

 

20.9:  Generalforsamling på Rødovregård

13.10: Løvfaldstur 

25.11: Julefrokost

22.12: Juleafslutning

 

Skovtur i august er desværre aflyst på grund af corona /tidspres.
 1. Eventuelt:                                  

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d 2.august  2021 kl. 12, mødelokale 1

 

Referent: Annette

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mfL-YCbIpoGwwlqEMNrzZXuI22jc_TMw/view?usp=sharing

 

Bestyrelsesmøde den 9. august.

Referat fra Bestyrelsesmøde nr.136 mandag d. 9.8 2021

 

           Til stede: Mogens, Leif, Torben, Pia, Birgit, Bente, Jane, og Annette

             

 1. Referat fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendt

      

 1. Orientering og Meddelelser (Formanden)

 

Der er indkøbt en ny stationær pc til kontoret. Den gamle kunne ikke mere.

Alle hold er i gang nu, og det er dejligt. Engelsk starter til september. Datoer kommer snarest.

Der indkøbes nye net til bordtennis.

Højtalerne i gymnastik og linedance er stadig i stykker, der arbejdes på sagen.

I forbindelse med en episode, hvor nogle af AFR`s medlemmer har brokket sig til testcentrets personale over deres brug af kaffestuen, må vi henstille til, at alle klager skal gå gennem bestyrelsen.

Kaffestuen er lukket foreløbig frem til 9.9.

 

 

             Hvad gør vi ved medlemmer der stopper i AFR: Mogens sletter inaktive medlemsnumre efter to år.

Hvem kommer på kontoret om mandagen? Jane og Mogens kommer hver mandag. Skriv på tavlen når der er ferie ol. Andre kommer efter behov.

Coronapas: Kræves ikke mere.

Hvor mange medlemmer er vi d.d.?  Vi er 290 medlemmer + instruktørerne

 

Leif, Jane og Pia holer møde med Finn om websiden, så snart der kan findes en dato

             I den nærmeste fremtid kommer bestyrelsen rundt og tjekker medlemskort.

  

 1. Økonomi: Ingen bemærkninger

                                       

 Aktiviteter:  

Se hjemmesiden og opslag ved kontoret over aktiviteter i efteråret. Der vil snarest komme opslag om billetkøb til Løvfaldstur.

 

 Eventuelt:                                 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d 6. september  2021  kl. 12, mødelokale 1

Referat: Annette

Referat fra Bestyrelsesmøde nr.137 mandag d. 6.9 2021

 

            Referat fra Bestyrelsesmøde nr.137 mandag d. 6.9 2021

 

 

           Til stede: Mogens, Leif,Torben, Bente, Jane og Birgit

                      Afbud: Pia og Annette

             

          

 

 • Referat fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendt

      

 • Orientering og Meddelelser (Formanden)

 

Leif har deltaget i FIR fællesmøde, hvor der blev orienteret om kommunens rammer for anlæg af idrætsfaciliteter de næste 10 år.

Engelsk holdet kan pt. ikke bruge mødelokale 1, da det nu bruges til PCR test. Leif har været i kontakt med AOF og fået udvirket, at Engelsk holdet tirsdag og torsdag i stedet kan bruge undervisningslokalet på 1. sal i Foreningshuset. Dog således at hvis AOF får brug for lokalet, må engelsk holdet rykke ud. Leif har orienteret engelsk holdets instruktør.

Vi diskuterede reklamer fra private firmaer. Som hovedregel vil Foreningen ikke reklamere for private firmaer.

Der er 312 medlemmer (incl. 9 instruktører), der har betalt kontingent for 2021. Torben kontakter de medlemmer, som har betalt kontingent i 2020, men som endnu ikke har betalt i 2021. Medlemstjek er udskudt til medlemslisten er blevet opdateret med Torbens oplysninger.

Vi drøftede et indkommet forslag til Generalforsamlingen.

Mogens reviderer vores folder. Der er et par små ændringer. Stavgang holdet torsdag fra 12-13 er nedlagt og skal slettes. Der var for få deltagere. Mogens har fået udvirket, at vi må bruge hallen til badminton fra 8.15 mandag og onsdag. Dog indskærpes det, at vi ikke må komme ind i hallen før kl. 8, hvor hallen åbner.

Åbningstider for badminton rettes også i folderen. Bente undersøger om vi igen kan lægge vores folder på Biblioteket, i Borgerservice og på Rødovregård.

Møde med vores instruktører. Leif undersøger, hvornår det kan lade sig gøre at holde møde med vores instruktører.

 

           

                      Økonomi: Ingen bemærkninger.

                                       

 

 • Aktiviteter: 

Arrangements udvalget holder møde onsdag d. 15 september kl. 9 på kontoret vedrørende planlægning af julearrangement.

 

 

 • Eventuelt:                                 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d 4. oktober  2021  kl. 12

Referat: Birgit

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE